ASAM G autosampler

Plynové chromatografy - ASAM G autosampler

Účelem autosampleru v plynové chromatografii je opakovaně dávkovat předem připravené vzorky do injektoru chromatografu. Většinou se u automatických dávkovačů využívá dávkování mikrostříkačkami, tak jak je běžné při manuálním nástřiku. To ovšem znamená, že kromě vlastního nástřiku musí autosampler zajistit rovněž promývání dávkovací mikrostříkačky před náběrem vzorku, několikanásobné propláchnutí vzorkem a opětné promytí po nástřiku.
Pro zajištění včech činností autosampleru se obvykle používají systémy se čtyřmi nebo více pohony (přesouvání vzorků v zásobníku, posouvání mikrostříkačky ke vzorku, násávání pohybem pístu, přesun k injektoru chromatografu). Zajištění všech shora uvedených funkcí není rozhodně levné a autosamplery patří k velmi drahým zařízením. Také proto, že musí být výjimečně spolehlivé a umožňovat práci bez dohledu obsluhy po několik desítek hodin.

Autosampler ASAM G40 z produkce Labio a.s. splňuje všechny požadavky na dobrý autosampler, jeho cena je však nižší, protože používá unikátní třímotorovou koncepci, která zjednodušuje celý systém a zvyšuje spolehlivost. Přístroj se skládá ze dvou částí - elektronické a dávkovací jednotky. Elektronická jednotka je umístěna ve skříňce z nerezového plechu s dvouřádkovým displejem a klávesnicí. Dávkovací jednotka je tvořena věží s karuselem a umísťuje se na horní plošinu chromatografu.

Základem dávkovací jednotky je rotující karusel se čtyřiceti vialkami o objemu 1 ml a dvěma dalšími pozicemi pro větší nádobky (rozpouštědlo, odpad). Nad karuselem je umístěna věž s mikrostříkačkou (standardní mikrostříkačka Hamilton 10 ul),  pohyblivou ve svislém směru. Při tomto pohybu je unášena i pohonná jednotka pístu. Otáčením karuselu se přesune pod mikrostříkačku vybraná vialka (přístroj umožňuje sekvenční nebo libovolný dostup). Jehla mikrostříkačky je navedena k septu vialky pomocí kuželového vodiče jehly, Tyto vodiče pro všechny vialky v karuselu jsou nalisovány do kruhové desky z nerezové oceli, která kryje pole vialek. Deska zároveň zabraňuje vysunutí vialek při zpětném pohybu stříkačky.

Po promytí a nabrání vzorku se natočí karusel tak, aby se pod stříkačku dostal průchozí otvor, který umožní mikrostříkačce ponoření pod úroveň karuselu. Přesně pod tímto otvorem se nalézá standardní septový dávkovač plynového chromatografu, který je pro účely automatického dávkovače opatřen pouze upravenou horní maticí (chladičem) pro vnější ukotvení autosampleru. Nástřik je realizován rychlým pohybem pístu do dolní polohy po kterém následuje vysunutí jehly z injektoru.

Při synchronizaci provozu hraje vůdčí úlohu autosamler, který má naprogramovanou délku analytického cyklu a spouští v okamžiku nástřiku program plynového chromatografu. Plynový chromatograf je propojen s datastanicí (Clarity, Dataapex), která je nastavena do modu autosampleru s pasivní sekvencí. Po signálu z chromatografu se spustí příslušný záznam chromatogramu, posléze jeho uložení a vyhodnocení podle vložené kalibrace.

Autosampler ASAM G40 - technická data

Max. počet vzorků 40 (sekvenční nebo libovolný dostup)
Typ a objem vialky Chromacol, 1 ml
Min. objem vzorku 300 ul
Nastřikovaný ubjem vzorku 0.2 - 8,0 ul
Mikrostříkačka Hamilton type 701
Promývání programované 1 - 10x
Promývání vzorkem programované 3x
Interval mezi nástřiky 2 - 200 min.
Max. Tlak vi njektoru 2 bar
Příkon (230 V) 80 VA
Hmotnost 10 kg

 

Ke stažení