CHROM L10

HPLC analyzátory - CHROM L10

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je poměrně nová analytická metoda, která procházela ještě v devadesátých letech dvacátého století procesem technické i metodické inovace. To je důvod, proč v některých laboratořích vidíme ještě přístrojové systémy složené ze  samostaných modulů propojených množstvím kapilár. Udržet tato umělecká díla v provozu dá někdy víc práce, než naměřit potřebné chromatogramy.

Labio propaguje už několik let  kompaktní přístrojové systémy, zahrnující v jedné skříni vše potřebné pro zdárný a spolehlivý provoz. To je podstatné, protože naše chromatografy jsou určeny především pro dlouhodobé pravidelné využití v průymslových kontrolních laboratořích, farmaceutických a zdravotnických laboratořích.

Přesto ale tyto přístroje disponují dostatečnou mírou universality, takže změna způsobu použití nečiní potíže. Ostatně každý odborník potvrdí, že  prakticky všechny typy analýz metodou HPLC vyžadují jeden typ pumpy (gradientem), jeden typ dávkovače vzorku a maximálně dva až tři typy detektorů.

Kompaktním kapalinovým chromatografům je někdy vyčítáno, že jsou hůře servisovatelné, než modulární systémy. Je pravda, že HPLC, s množstvím hydraulických spojů těsněných ocelovými ferulemi, které se čas od času uvolní, vyžaduje pravidelnou kontrolu. Stejně tak jsou v některých případech běžné časté výměny kolon.

Protože my sami, jako výrobci chromatografických kolon, HPLC denně používáme, věnovali jsme základním konstrukčním principům chromatografu CHROM L10 mimořádnou pozornost. Soustředili jsme se na snadnou přístupnost všech životně důležitých systémů i při zachování kompaknosti a skrytí všech detailů uvnitř  odolné a lehce udržovatelné skříně bez komplikovaného vnějšího členění.

Vyklápěcí ( a v případě potřeby odnímatelná) část předního panelu umožňuje přístup k čerpadlu mobilní fáze (ve středu), systému gradientových ventilů (levá část) a kolonové skříni se smyčkovým dávkovačem (pravá část skříně. Přední panel je v provozní poloze fixován  permanentním magnetem a odnímatelnou pákou smyčkového dávkovače a vystupuje z něj kromě dávkovače jen ovladač obtokového ventilu. Po odklopení panelu mohou být snadno kontrolovány všechny hydraulické spoje (s výjimkou propojení kolona - detektor).

Kolony jsou v přístroji uloženy v odděleném vyjimatelném boxu, který může být termostatován. Připojení k detektoru umístěnému v horní části přístrojové skříně je realizováno z boku přístroje velkým oknem, při provozu uzavřeným krytem z nerezové oceli. Okno umožňuje i přístup k cele detektoru.

Horní kryt přístroje ve kterém jsou umístěny displej a klávesnice je lehce sejmutelný po uvolnění dvou šroubů na zadní straně přístroje. Pak je možný kompletní přístup k instalovanému detektoru. Zadní spodní panel umožňuje po uvolnění 4 šroubů jednoduchý přístup ke vstupní el. Instalaci a vnitřním pojistkám. Při této manipulaci musí být přístroj vždy odpojen od elektrické sítě!

Velkou výhodou kompaktních přístrojů je centralizované ovládání všech funkcí prostřednictvím jednoho displeje a jedné klávesnice. Pro co největší přehlednost je v přístroji CHROM L10 použit podsvícený kontrastní grafický displej s celkem 15360 body. Logika ovládání využívá osvědčeného systému oken, který je znám z PC. Na vstupní obracovce je uspořádáno až 7 souborů instrukcí, jejichž ovládání spolu logicky souvisí.

Vysvícené okénko v základním výběru se iniciuje stiskem klávesy ENTER a na obrazovce se rozbalí jeho detailní možnosti. V případech kdy je to potřebné je využito flexibility grafického zobrazení k vytváření grafů, které přehledně ilustrují naprogramované nebo provozní hodnoty (gradient mobilní fáze).

Přístroj CHROM L10 může být plnohodnotně ovládán jak z klávesnice, tak z počítače. Díky zobrazovacímu grafickému prostředí může být klávesnice jednoduchá a přehledná. Vertikální a horizontální šipky umožňují pohyb v menu. Horizontální šipky se používají rovněž k nastavení číselných hodnot jednotlivých provozních veličin. Použití šipek namísto numerické klávesnice je usnadněno tím, že při delším stisku tlačítka se šipkou se exponeciálně urychluje změna hodnoty nastavované veličiny.

Konstrukci klávesnice přístroje CHROM L10 byla věnována zvláštní pozornost. Používání tlačítkových klávesnic s izolovanými tlačítky namísto nespolehlivých membránových, je tradicí Labia. U nových typů klávesnic byl tento systém zdokonalen a každé tlačítko je z vnitřní strany panelu podloženo elastickým O kroužkem, který utěsňuje štěrbinu mezi tlačítkem a panelelm. Zabraňuje průniku kapalin do oblasti ve které je uložena elektronika.

Základním provedením přístroje je varianta s reciprokým čerpadlem a citlivým fotometrickým detektorem, kterou označujeme CHROM L10 P. Pro tuto variantu nabízíme čerpací mechaniku s dvěma safírovými písty o průměru pouhých 2,2 mm. Čerpací hlavy jsou upevněny na ručně uvolňovaných šroubech. Po jejich sejmutí je přístupné těsnění pístu a zadní díl z odolného plastu, který slouží jako sekundární těsnění a komůrka pro oplach pístů při práci za speciálních podmínek.

Čerpadlo je poháněno krokovým motorem s obrovským rozsahem otáček (0,001 ml/min - 9,999 ml/min), takže je použitelné jak pro standardní analytickou chromatografii a semipreparativní aplikace, tak případně i pro mikrochromatografii. . Písty čerpadla jsou poháněny prostřednictvím asymetrických vaček snižujících pulsace mobilní fáze.

Kvalitní UV-VIS detektor je srdcem analytického chromatografu. Labio využívá zkušeností pracovníků české firmy ECOM, která vyváží své produkty do celého světa  Základní verse CHROM L10 RP je vybavována citlvým detektorem s proměnnou vlnovou délkou SAPHIRE. Tento detektor je standardně vybavován analytickou celou s objemem 8 ul. Kromě řady servisních funkcí (kalibrace, kompenzace svítivosti lampy) se vyznačuje možností programování vlnové délky (3x v průběhu jedné analýzy, při každé změně proběhne automaticky proces AUTOZERO a tak je základní linie stále ve stupnici). Přístroj má nízkou úroveň šumu (3x10-5 AU) a je vybaven jak analogovým, tak digitálním výstupem signálu.

Některé metody analýzy vyžadují možnost kontinuálního monitorování více vlnových délek současně. Pro ně je určen systém zahrnující detektor se dvěma vlnovými délkami, které monitoruje pomocí jednoduchého diodového pole namísto standardní snímací fotodiody. Chromatograf s tímto detektorem, reciprokou pumpou a standardním smyčkovým dávkovačem nese označení CHROM L10 R2F .

Všechny analytické systémy vybavené reciprokým čerpadlem mohou být zdokonaleny instalováním nízkotlakého gradinetového mixeru. Přístroj je v této verzi vybaven speciálním blokem tří solenoidových ventilů s velmi malým objemem, které míchají na nízkotlaké straně čerpadla naprogramované složení mobilní fáze. Ventilový blok je vyroben z PEEKu, ventily jsou osazeny fluoroplastovou membránou a proto nijak neomezují použití rozpouštěděl. Vzhledem k malému objemu ventilů a válců pumpy získáváme velmi plynulý a reprodukovatelný gradient. Gradientové verze přístrojů nesou před označením typu pumpy (R) písmeno G. Gradientová verze může být vybavená degaserem, který ze všech třech složek odstraňuje bublinky plynů  znemožňující přesné a plynulé čerpání.

Stejně jako gradintem mohou být všechny přístroje CHROM L vybaveny kolonovým termostatem, který je umístěn v pravé spodní části přístroje. Termostat v pevné fázi vybavený hliníkovým blokem je (bez elektronické části) umístěn v kovovém vyjímatelném boxu na místě fixovaném permanentními magnety. Přístroje vybavené termostatem jsou označovány písmenem T za označením čerpadla.

Byly realizovány atypické chromatografy pro µHPLC se "syringe" pumpou (objem 30 ml) a mikrocelou v UV-VIS detektoru.

Ke stažení: