L10 mikrochromatograf

HPLC analyzátory - L10 mikrochromatograf

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je poměrně nová analytická metoda, která procházela ještě v devadesátých letech dvacátého století procesem technické i metodické inovace. To je důvod, proč v některých laboratořích vidíme ještě přístrojové systémy složené z nepraktických samostaných modulů propojených množstvím kapilár. Udržet tato umělecká díla v provozu dá někdy víc práce, než naměřit potřebné chromatogramy. Dvojnásobně to platí pro mikrochromatografy, jejichž výhodou je nízká spotřeba rozpouštědel i vzorku, které jsou ale někdy obtížně ovladatelné.

Kompaktním kapalinových chromatografům je někdy vytýkáno, že jsou hůře servisovatelné než modulární systémy. Je pravda, že HPLC s množstvím hydraulických spojů těsněných ocelovými ferulemi, které se čas od času uvolní, vyžaduje pravidelnou kontrolu. Stejně tak jsou v některých případech běžné časté výměny kolon. Labio a.s.věnovalo velkou pozornost základním konstrukčním principům chromatografu CHROM L10, tak aby přes kompaktnost přístroje byl zachován snadný přístup ke všem jeho důležitým částem. Pro provoz je pak skrytí všech detailů uvnitř odolné a lehce udržovatelné skříně bez komplikovaného vnějšího členění velmi výhodné.

Základním provedením mikrochromatografu CHROM LM10 je verse s jedním lineárním, zcela bezpulsním čerpadlem Linar 30 o objemu válce 30 ml. Čerpadlo pracuje se vstupním vysokotlakým solenoidovým ventilem, který zcela vylučuje podtékání, Na výstupu válce je osazen standardní kuličkový ventil z korundové keramiky. Sání přístroje je velmi rychlé (méně než 2 mimuty) a jednu náplň je možno použít na několik analýz. Válec čerpadla je umístěn naležato, ale mírně šikmo, aby se z něj dobře vypudily zbytky vzduchu. Píst se posunuje ve válci za pomoci kuličkového šroubu s velmi nízkým třením.

Kvalitní UV-VIS detektor je srdcem kapalinového chromatografu. LM 10 detektor s proměnou vlnovou délkou SAPHIRE, který je v tomto případě osazem mikrocelou o objemu jen 0,5 ul. Kromě řady servisních funkcí (kalibrace, kompenzace svítivosti lampy) se detektor vyznačuje možností programování vlnové délky (3x v průběhu jedné analýzy, při každé změně proběhne automaticky proces AUTOZERO a tak je základní linie stále ve stupnici).Přístroj má nízkou úroveň šumu (3x10-5 AU) a je vybaven jak analogovým, tak digitálním výstupem signálu.

Analytické systémy vybavené lineárními čerpadly nemohou být vybaveny nízkotlakým gradinetovým mixerem. Pro gradientové aplikace v mikrochromatografii je proto dodáván typ CHROM LM10P2P vybaven dvěma čerpadly LINAR 30, disponující až 60 ml mobilní fáze a dvojsložkovým gradientem.

Kolony jsou v přístroji uloženy v odděleném vyjimatelném boxu, který může být termostatován. Připojení k detektoru umístěnému v horní části přístrojové skříně je realizováno z boku přístroje velkým oknem, při provozu uzavřeným krytem z nerezové oceli. Okno umožňuje i přístupnost cely detektoru.

Horní kryt přístroje ve kterém jsou umístěny grafický displej a klávesnice je lehce sejmutelný po uvolnění dvou šroubů na zadní straně přístroje. Logika ovládání využívá osvědčeného systému oken, který je znám z PC. Na vstupní obracovce je uspořádáno až 7 souborů instrukcí, jejichž ovládání spolu logicky souvisí.

Vysvícené okénko v základním výběru se iniciuje stiskem klávesy ENTER a na obrazovce se rozbalí jeho detailní možnosti. V případech kdy je to potřebné je využito flexibility grafického zobrazení k vytváření grafů, které přehledně ilustrují naprogramované nebo provozní hodnoty (gradient mobilní fáze).

Přístroj CHROM LM10 může být plnohodnotně ovládán jak z klávesnice, tak z počítače. Díky zobrazovacímu grafickému prostředí může být klávesnice jednoduchá a přehledná. Vertikální a horizontální šipky umožňují pohyb v menu. Horizontální šipky se používají rovněž k nastavení číselných hodnot jednotlivých provozních veličin. Použití šipek namísto numerické klávesnice je usnadněno tím, že při delším stisku tlačítka se šipkou se exponeciálně urychluje změna hodnoty nastavované veličiny.

Konstrukci klávesnice přístroje CHROM L10 byla věnována zvláštní pozornost. Používání tlačítkových klávesnic s izolovanými tlačítky namísto nepolehlivých membránových, je tradicí Labia. U nových typů klávesnic byl tento systém zdokonalen a každé tlačítko je z vnitřní stranny panelu podloženo elastickým O kroužkem, který utěsňuje štěrbinu mezi tlačítkem a panelelm. Zabraňuje průniku kapalin do oblasti ve které je uložena elektronika.