L10 ion chromatograf

HPLC analyzátory - L10 ion chromatograf

Chromatograf CHROM L10 LION se těší speciální pozici ve vyráběné sérii modelů CHROM L10. LION je chromatograf určený pro chromatografii iontů. Je vybavený konduktometrickým detektorem CD DUO a bezpulsním čerpadlem LINAR 30 s válcem o objemu 30 ml . Detektor CD DUO má standardní měrnou celu a možnost využít referentní celu pro snadnou kompenzaci vodivosti mobilní fáze a redukci driftu. Vodivost není měřena kontinuálně jako u ostatních detektorů na trhu; místo toho je signál vzorkován na konci každého pulsu, aby byl eliminován podíl signálu nesouvisející s vodivostí. Cely o objemu 1 μl jsou vyrobeny z PTFE, Kel-F, a nerezové oceli 316Ti. Je k disposici šest měřících rozsahů ( od 0.1 μS až po 100 mS). Vysoce citlivý přístroj je vybaven standardním smyčkovým dávkovačem, kolonovým termostatem a ionsupresorem.

Mobilní fáze prochází v ionsupresoru semipermeabilní kapilárou, která je zvenčí obklopena roztokem kyseliny nebo zásady - podle toho chromatografujeme-li anionty nebo kationty. Cirkulace pomocného roztoku je zajišťěna přídavným nekovovým vestavěným membránovým čerpadlem).

V průběhu analýzy dochází k výměně iontů za H+ nebo OH-, snížení vodivosti a zvýšení citlivosti. Blok supresoru je vestavěn v horní pravé části skříně chromatografu a je snadno přístupný odejmutím horního panelu.

Všechny CHROM L10 chromatografy umožňují ruční nástřik vzorku pomocí šesticestného nastřikovacího ventilu s nastřikovacím portem na předním panelu. Mohou však také být kombinovány s autosamplerem ASAM L40, který je navržen pro nástřik až čtyřiceti vzorků s použitím 500 µl stříkačky, která nasává vzorky z vialek a plní smyčku motorem poháněného ventilu, instalovaného namísto ručního dávkovače.

Ke stažení: