ASAM L40 autosample

HPLC analyzátory - ASAM L40 autosampler

Účelem autosampleru je v případě analytického kapalinového chromatografu opakovaně dávkovat předem připravené vzorky do spojovací kapiláry mezi čerpadlem a kolonou chromatografu. Pro tyto účely se používají různé systémy. Labio a.s. zvolilo systém, který přejímá maximu dílů z autosampleru ASAM G40,který je určen pro plynovou chromatografii. Dávkování je prováděno pomocí injekční stříkačky, která převádí vzorek do smyčky motorizovaného smyčkového dávkovače Rheodyne Titan HP, který může být umístěn ve skříni chromatografu. Kromě vlastního nástřiku zajišťuje autosampler promývání dávkovací stříkačky (objem 500 ul) před náběrem vzorku a propláchnutí smyčky rozpouštědlem před dalším nástřikem.

Autosampler ASAM L40 se skládá ze dvou částí - elektronické a dávkovací jednotky. Elektronická jednotka je umístěna ve skříňce z nerezového plechu se šikmým panelem na kterém je dvouřádkový displej a klávesnice. Dávkovací část s věží a karuselem se umísťuje na horní plošinu chromatografu. Rotující karusel se čtyřiceti vialkami o objemu 1 ml a dvěma dalšími pozicemi pro větší nádobky (rozpouštědlo, odpad) je umístěn pod věží se stříkačkou pohyblivou ve svislém směru. Při tomto pohybu je se stříkačkou unášena i pohonná jednotka pístu. Otáčením karuselu se přesune pod stříkačku vybraná vialka (přístroj umožňuje sekvenční nebo libovolný dostup). Jehla stříkačky je navedena k septu vialky pomocí kuželového vodiče jehly. Tyto vodiče pro všechny vialky v karuselu jsou nalisovány do kruhové desky z nerezové oceli, která kryje pole vialek. Deska zároveň zabraňuje vysunutí vialek při zpětném pohybu stříkačky.

Po promytí a nabrání vzorku se natočí karusel tak, aby se pod stříkačku dostal průchozí otvor, který umožní stříkačce ponoření pod úroveň karuselu. Přesně pod tímto otvorem se nalézá vstup do kapiláry přivádějící kapalinu do smyčkového dávkovače. Plnění (nebo proplachování) smyčky je realizováno přesunem pístu stříkačky do dolní polohy. Vlastní nástřik je proveden otočením rotoru dávkovače do polohy „nástřik". Po15 s po nástřiku se přesune rotor smyčkového dávkovače opět do polohy „plnění smyčky".

Při synchronizaci provozu všech zařízení hraje vůdčí úlohu autosamler, který má naprogramovanou délku analytického cyklu a spouští v okamžiku nástřiku program kapalinového chromatografu.Chromatograf je propojen s datastanicí (Clarity, Dataapex), která je nastavena do modu autosampleru s pasivní sekvencí. Po signálu „START" se spustí záznam chromatogramu, posléze jeho uložení a vyhodnocení podle vložené kalibrace. V mezidobí analýzy dojde k přesunutí karuselu, nabrání rozpouštědla a promytí smyčky. Autosampler je připraven pro nástřik dalšího vzorku.

Autosampler ASAM L40 - technická data

Max. počet vzorků 40 (sekvenční nebo libovolný dostup)
Typ a objem vialky Chromacol, 1 ml
Min. objem vzorku 700 ul
Nastřikovaný ubjem dle smyčky - 5 ul - 100 ul
Promývání smyčky  1 x
Promývání vzorkem  1 x
Interval mezi nástřiky 2 - 200 min.
Příkon (230 V) 80 VA
Hmotnost 10 kg