Preparativní nízkotlaká D-FORCE

Čerpadla pro chromatografii - Preparativní nízkotlaká D-FORCE

D-FORCE jsou čerpadla pro středotlakou a nízkotlakou chromatografii. Jsou to jednopístová dvojčinná zařízení navržená pro práci v těžkých podmínkách produkční preparativní chromatografie, kde je rozhodující jak výkon, tak spolehlivost. Mají široké použití také ve flash chromatografii. Jsou díky své konstrukci méně citlivá na přítomnost nečistot v mobilní fázi i ve vzorku, který může být dávkován pomocí čerpadla. Mají totiž robustní vstupní kuličkové ventily s velkým zdvihem.

Čerpadla D-FORCE jsou odolná proti korozi a umožňují čerpání organických rozpouštědel prakticky bez omezení. Kapalina přichází v čerpadle do styku pouze s HDPE (polyethylén s vysokou hustotou), PEEKem (polyetheretherketon), PTFE (polytetrafluoroethylen) a nerezavějící oceli třídy 17 (AISI 316). Čerpací hlava D-FORCE se skládá z leštěného ocelového válce s pístem uvnitř. Čelní část pístu je opatřena manžetovým těsněním z HDPE. Kruhová plocha pístu je přesně jednou polovinou plochy průřezu válce. Na zadní straně je píst opatřen těsněním z kombinace HDPE A PTFE.

Během zdvihu pístu je kapalina nasávána do přední části válce v jeho plném průřezu a zároveň vytlačována z části válce za manžetou, který má jen poloviční objem, protože je zčásti vyplněn tyčí pístu. V druhé fázi při chodu pístu zpět, je kapalina přetlačována z přední komory do zadní a zároveň také vytlačována do systému. Výsledkem je, že pumpa vytlačuje kapalinu jak při pohybu pístu vpřed, tak vzad.
Rychlost průtoku je kontrolována změnou frekvence kmitání pístu. Mechanická část měnící kruhový pohyb na kmitavý je opatřena excentrem s ojnicí.

Všechna čerpadla D-Force jsou umístěna v jednoduché skříni z nerezové oceli, jejíž přední panel je opatřen dvouřádkovým alfanumerickým displejem a klávesnicí. Uvnitř skříně je umístěn i snímač tlakua celá elektronika.
Laboratorní verze D-FORCE (D-FORCE 1) je poháněna kvalitním stejnosměrným motorem (Buhler, SRN) s optoelektronickou kontrolou otáček (v rozmezí 1:1 až 1:1000).. Větší čerpadla jsou poháněna asynchronními motory a jejich otáčky jsou řízeny měničem frekvence v poměru 1:1 až 1:20.

Lze dodat i jednočinné čerpadlo. Použití pouze jedné samopřítlačné manžety na pístu výrazně prodlouží servisní intervaly. Čerpací rychlost je shodná s dvojčinným čerpadlem. Doporučujeme požít tam, kde nevadí pulzní charakter toku.

Další informace - ke stažení: