MAG analytické a mikro

HPLC a LC kolony - MAG analytické a mikro

Kovové kolony MAGic 1 pro analytickou kapalinovou chromatografii o vnitřním průměru 4,6 mm se vyrábějí a dodávají v délkách 50 mm, 150 mm a 250 mm. Kolonová trubice je opatřena koncovkami se závitem, které jsou na trubici uchyceny pomocí kuželového těsnění s dvěma břity, což méně namáhá a deformuje trubici. Na vnitřní straně koncovek jsou osazení, do nichž zapadají síťky z nerezové oceli (porozita 2 um). Ty jsou fixovány plastovým (PTFE) těsněním. Převlečná matice, šroubovaná na koncovku, přitlačuje uzávěr kolony s vybráním pro těsnění a kapiláru na síťku. Matice má ve svém středu průchozí otvor se závitem pro šrouby M5 (UNF 10/32) kterými prochází spojovací kapiláry vnějšího průměru 1,6 mm. Systém umožňuje použití průchozích šroubů metrického (M5, Evropa) i palcového (UNF 10/32, USA) typu.

Kolony MAGic1 jsou dodávány s atestem. Maximální pracovní tlak mag 1 columnsje 30 MPa. Do kolon MAGic1 jsou plněny všechny Labiem vyráběné sorbenty v zrnění 5, 7 a 10 um. Na vyžádání a po dohodě i sorbenty jiných velikostí částic a jiných výrobců.

Kolony pro analytickou kapalinovou chromatografii se kompletují s předkolonami typu MAP, které mají stejný průměr jako vlastní kolona, délku sloupce 20 mm a připojují se přímo na kolonu prostřednictvím pouzdra předkolony. Trubice předkolony je na obou stranách uzavřena síťkou a fixačním kroužkem. Předkolony MAP se dodávají naplněné, netestované. Do kovových předkolon MAP jsou plněny všechny vyráběné silikagelové sorbenty v zrnění 5 um, 7 um a 10 um. Na vyžádání a po dohodě i sorbenty jiných velikostí částic.

Labio a.s. vyrábí  rovněž mikrokolony, značené MAGic 0.  Kolonové trubice MAG 0 jsou vyráběny ze skleněných trubic vnitřního průměru 1,4 mm, které jsou za vysokých teplot plášťovány nerezovou ocelí. Na tyto trubice s přesně broušenými čely jsou uchyceny koncovky pomocí soudkovitých ferulí vyrobených z polymeru PEEK. Stejně jako u kolon MAG1 i zde použito nerezové síťky k oddělení sorbentu. V tomto případě na ní ale přímo dosedá spojovací mag 0 crossectionkapilára přivedená průchozím šroubem až ke sloupci sorbentu. Tento způsob připojení dovoluje použít standardní kapiláru vnějšího průměru 1,6 mm (1/16") s vnitřním průměrem 0,2 mm nebo dokonce 0,1 mm.

I kolony MAGic0 jsou dodávány s atestem. Maximální pracovní tlak je 300 bar. Do kolon MAGic0 jsou plněny všechny Labiem vyráběné sorbenty v zrnění 5 um. Na vyžádání a po dohodě i sorbenty jiných velikostí částic a jiných výrobců.

Mikrokolony se rovněž mohou kompletovat s předkolonami typu MMAP, které mají stejný průměr jako vlastní kolona, délku sloupce 20 mm a připojují se přímo na kolonu bez nutnosti používat pouzdra předkolony. Trubice předkolony je na obou stranách uzavřena síťkou a fixačním kroužkem. Předkolony MMAP se dodávají naplněné, netestované. Do předkolon MMAP jsou plněny všechny vyráběné silikagelové sorbenty v zrnění 5 um. Na vyžádání a po dohodě i sorbenty jiných velikostí částic.

Další informace - ke stažení