MAG 6 preparativní a flash kolony

HPLC a LC kolony - MAG 6 preparativní a flash kolony

Pro účely nízkotlaké chromatografie vyvinulo Labio (s využitím všech principů ověřených na kolonách MAG 5) kolony řady MAG 6. Preparativní kolony MAG 6 jsou určeny pro nízkotlakou a středotlakou preparativní chromatografii. Jako jejich náplň se používají měkké gely, které nesnášejí vysoké tlaky, nebo rigidní sorbenty o tak velkém zrnění, že pro provozování kolony stačí tlak několika barů. Uplatnění kolony najdou i při speciálních separačních postupech, kdy separované látky nesmějí přijít do kontaktu s kovy.

Kolony jsou tvořeny akrylátovou nebo polypropylenovou trubicí, která je opatřena přírubami, které jsou na ni buď našroubovány, nebo jsou k ní přitaženy průchozími tyčemi z nerezové oceli (větší průměry kolon). Do kolony jsou vloženy dva písty, uzavírající vstup a výstup. Písty jsou pohyblivé a horní je vtlačován do kolony centrální trubkou uchycenou na jeho přírubě. mag 6 column pistonTa je stahována sadou šroubů k přírubě kolony. Alternativně je k přírubě pístu připojen hydraulický válec, jehož píst pod tlakem oleje vtlačuje pracovní píst do kolony. Každý píst je dvoudílný a mezi jeho deskami je umístěno teflonové těsnění, jehož účinnost stoupá se zvyšujícím se tlakem. Písty jsou opatřeny rozvodnými síťkami a fritami z vyztužené polypropylenové tkaniny.

Kolony se vyrábějí v průměrech od 12 mm do 600 mm. Délky jsou závislé na požadavku zákazníka.Tlakové spády na koloně jsou velmi nízké a celkový odpor je dán pouze použitým sorbentem. Kolony o průměru 20 mm odolávají přetlakům 20 bar, kolony o průměru 400 mm mohou být použity do tlaku 5 bar a kolony o průměru 600 mm snášejí max. Tlak 4 bary. Kolony se plní sedimentačním způsobem.

Další informace - ke stažení