Silikagely Labiospher PSI

Sorbenty pro LC - Silikagely Labiospher PSI

Labio vyrábí od roku 1997 sférické silikagelové sorbenty Labiospher PSI. Základem pro jejich výrobu jsou syntetické koloidní disperse v kombinaci s alkalickými křemičitany. V procesu výroby jsou částice silikagelu zahřívány na vysokou teplotu, aby se odstranily všechny organické nečistoty a pak procházejí procesem čištění, který odstraní zbytky cizorodých iontů. Sorbenty řady PSI proto neobsahují mikropóry a vykazují vysokou čistotu, takže slouží jako dobrý základ pro další modifikace. Vnitřní objem porů je volen tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší chemické a tlakové odolnosti. Jednotlivé výrobní šarže se vyznačují vysokou reprodukovatelností vlastností. Nemodifikované materiály jsou dodávány ve dvou typech, které se liší střední velikostí pórů (100 A, 200 A) a v široké paletě velikostí od 5 um do 50 um.

Oba sorbenty slouží také jako základ pro řadu modifikací. Nejpoužívanější jsou materiály pro chromatografii v reversní fázi s vázanou oktadecylovou a oktylovou fází - Labiospher PSI C18 a Labiospher PSI C8. Oba materiály jsou vyráběny dvoustupňovou reakcí s účinným endcappingem. Sorbenty jsou proto vhodné pro chromatografii jak sloučenin neutrálních i takových, které obsahují bazické nebo kyselé skupiny (AB typ). Naše vlastní výsledky i externí zkoušky vykazují vysokou účinnost kolon plněných těmito materiály a dobrou symetrii píků.

Labiospher PSI NH je značení materiálů na bázi Labiospheru PSI s vázanými aminopropylovými skupinami. Je určen především pro chromatografii sacharidů ve směsích vody a acetonitrilu, ale může být použit i při klasické chromatografii s nepolárními mobilními fázemi. Labiospher PSI CN je polární sorbent s vázanými kyanoethylovými skupinami, který je často používán namísto silikagelu, protože vykazuje reversibilní sorpce a v některých případech nižší polaritu a rozdílnou selektivitu ve srovnání se silikagelem.

Všechny frakce námi vyráběných sorbentů jsou dostatečně úzké aby mohly být použity v modu vysokoúčinné chromatografie jak to ukazuje poměr d90/d10 v následující tabulce (d90 - 90 % částic (váhově) má průměr menší než je tato hodnota, d10 - 90 % částic (váhově) má průměr větší než je tato hodnota).

Další informace - ke stažení