PHI 04 pH a ionometr

Laboratorní technika - PHI 04 pH a ionometr

pH metr a ionometr PHI 04 je digitální přístroj určený k přesným potenciometrickým měřením, zejména k měření pH skleněnou elektrodou a koncentrace iontů iontově selektivními elektrodami, umožňující uchování výsledků měření v paměti, odeslání do počítače k dalšímu zpracování anebo vytištění. Hodnotu měřené veličiny lze vzorkovat v nastavených časových intervalech a její časovou závislost znázornit na displeji přístroje.

  • Měření napětí v rozsahu +/- 1200 mV, s možností odečtu po 0,1 mV, s eventuelním posunem stupnice.
  • Měření pH s možností odečtu po 0,001 pH
  • Měření koncentrace iontově selektivními elektrodami.
  • Měření teploty.

Hodnotu měřené veličiny lze uložit do paměti a kdykoliv vyvolat na displej. Na displeji lze zobrazovat rovněž grafy zobrazující například časové změny pH (titrační křivky). Soubor naměřených hodnot může být vytisknut anebo odeslán do počítače k eventuelnímu dalšímu zpracování.

Ionometr a pH metr PHI 04 lze při měření pH okalibrovat buď standardy o známé hodnotě pH, jejichž pH se zadá do paměti přístroje anebo s přesnými standardy o pH 4,00, 7,00 a 10,00; přístroj v tomto případě podle napětí na vstupních svorkách určí jaký se jedná standard a přiřadí hodnotu jeho pH napětí na vstupu. Přístroj využívá multibodové nelieární kalibrace.
Kalibrace se uchovává v paměti. Při práci s iontově selektivními elektrodami se po okalibrování přístroje odečítá na displeji hodnota koncentrace ve zvolených jednotkách. Přístroj lze okalibrovat současně pro skleněnou pH elektrodu a 6 různých iontově selektivních elektrod.

Základní technické parametry

Napájení síťový adaptér 12 V stejnosměrné 
Příkon 3,6 VA
Vstupní odpor minimálně 1012W
Měřené veličiny pH, napětí v pevné a posuvné stupnici, koncentrace iontů, teplota
Měření pH odečet na 0,001 pH
Měření napětí odečet na 0,1 mV. přesnost 0,2 mV
Měření koncentrace cca 0,25 % měřené hodnoty
Měření teploty odečet na 1 oC
Další pracovní funkce možnost ukládání měřené hodnoty do paměti
vzorkování hodnoty v nastavených čas. intervalech
grafické znázornění bodů uložených v paměti
tisk výsledků
výstup výsledků na počítač (software v dodávce)