Lázně řady EXATEM a CTB

Laboratorní technika - Lázně řady EXATEM a CTB

Termostatované lázně EXATEM jsou nová zařízení, která se používají pro přesné udržování teploty kapalin. Všechny přístroje řady EXATEM jsou vyrobeny z nerezové oceli. Čerpadla nebo míchadla tvoří nedílný celek regulačního bloku se šikmým čelním panelem, který je umístěn v zadní části nádrže. Isolovaná nerezová nádoba na vodu je vyrobena z jednoho kusu nerezového plechu. Topící prvek ve tvaru U je umístěn u dna nádrže. Teplota v lázni je měřena Pt teploměrem. Vnější plášť nádoby je zhotoven z nerezového plechu a doplněn plastovými bočnicemi z ekologického plastu.

Skříň regulačního bloku je dobře isolovaná od horkých vodních par. Je vyrobena ze speciální tvrzené antikorozní oceli a opatřena rovněž plastovými bočnicemi. Na přední šikmé stěně jsou umístěny dvouřádkový podsvícený alfanumerický displej a osmiprvková klávesnice. Tlačítka klávesnice jsou z hliníku s povrchovou úpravou práškovým emailem a symboly vypálenými laserem. Každé tlačítko má gumový těsnící o-kroužek, aby nedocházelo k průniku kapaliny přes klávesnici do regulačního boxu.
Promíchání kapaliny v lázni se děje buď z nerezu vyrobeným odstředivým čerpadlem nebo míchadlem ( na speciální objednávku ) . Všechny lázně mohou být vybaveny externím chlazením. Chladící had je umístěn na zadní části víka termostatované lázně vedle regulačního bloku (je dodáván jen na zvláštní objednávku). Nízkoteplotní termostatované lázně jsou vybaveny kompresorovým agregátem, který je umístěn pod nádobou na kapalinu. Výměník tepla je v přímém kontaktu se dnem nádoby a je upevněný speciálním cementem s dobrou teplotní vodivostí. Všechny lázně s kompresorovým chlazením mají vestavěno řízení chladícího agregátu pro práci ve velkém teplotním rozsahu. Lázně pro velmi nízké teploty - modely serie F- mají instalovánu výkonější kompresorovou jednotku a zesílenou izolaci nádoby na kapalinu.
Elektronika lázní EXATEM umožňuje nejen nastavovat teplotu, výkon topení a dobu chodu agregátu, ale také programovat teplotní změny. Každá lázeň tedy může také fungovat jako teplotní cyklovač. Je ale třeba si uvědomit, že u lázní bez kompresorového chlazení - chlazených jen cirkulací studené vody v chladícím hadu - je tato možnost velmi omezená a u lázní postrádajících jakýkoli chladící element není prakticky vůbec použitelná.

Termostatované lázně CTB jsou rovněž využívány pro přesné řízení teploty v kapalinách. Teplota v lázních je měřena platinovým teploměrem. Chladící lázně pro nízké teploty jsou vybaveny vestavěným komresorovým agregátem s rozdílnými výstupy. Všechny modely řady CTB mají ergonomický design a čerpadlo ( míchadlo) je integrováno v regulačním bloku. Izolovaný tank na vodu má vnější plášť z nerezového plechu, který je pokryt práškovou barvou.
Nádoba lázně, vyrobená z jednoho kusu nerezového plechu, má topící prvek ve tvaru U na dně. Regulační blok je situován nad zadní částí lázně. Řídíci prvky jsou soustředěny na šikmé části předního panelu regulačního bloku. Teplota je nastavována otočným knoflíkem a je viditelná na dobře čitelném (LED) displeji. Přepínač umožňuje měnit přednastavenou a aktuální teplotu. Další otočný knoflík je používán k řízení a kontrole výkonu, aby bylo možno optimalizovat ohřívání závisející na přednastavené teplotě.
Míchání kapaliny v nádobě může být prováděno buď odstředivým čerpadlem nebo míchadlem ( speciální objednávka ). Model TB 06 je dodáván bez čerpadla pro takové aplikace, kde k míchání kapalin dochází jiným způsobem. Všechny vodní lázně mohou být vybaveny externím chlazením umístěným na zadní straně děleného víka vedle regulačního bloku (chladící had - na speciální objednávku). Nízkoteplotní termostatované lázně jsou navrženy s kompresporovým agregátem, který je umístěn pod vlastní nádobu na vodu. Teplotní výměník je v přímém kontaktu se dnem této nádoby. Všechny lázně s kompresorovým chlazením mají vestavěno řízení chladícího agregátu pro práci ve vyšším teplotním rozsahu.

Termostatované lázně MTB jsou velké a prostorné jednotky, které se používají pro přesné kontrolování teploty desítek litrů kapaliny. Nádoba na vodu je vyrobena z jednoho kusu nerezového plechu s topícím prvkem ve tvaru U v zadní části. Teplota v lázni je měřena platinovým teploměrem. Regulační blok je situován v zadní části nádoby. Řídíci prvky jsou soustředěny na jeho přední části. Teplota je nastavována otočným knoflíkem a je zobrazena na LED displeji. Přepínač umožňuje měnit mezi přednastavenou a skutečnou teplotou. Další otočný knoflík je používán pro řízení výkonu topení. Všechny modely řady MTB mají samostatné míchadlo. Vnější plášť lázně je vyráběný z ocelového plechu, který je pokrytý práškovou barvou. Chladící jednotky pro nízké teploty jsou vybaveny kompresorovým agregátem.

Lázně označené PC mají programovatelný průběh teplot. Na zakázku je možné vyrobit lázně od objemu jednotek ml do (prozatím) 600 litrů

Ke stažení