Laboratorní a vakuové sušárny

Laboratorní technika - Laboratorní a vakuové sušárny

Labio a.s má dlouhou tradici ve výrobě laboratorních sušáren. V současné době nabízíme standardní sušárnu LS 100 v provedení bez nebo s ventilátorem. Sušárna může být vybavena standardním (displej teploty, točítka teplota, výkon) nebo počitačovým (displej klávesnice) ovládáním. To umožňuje programovat i teplotní změny. Pro tyto účely je vhodná jen sušárna LSV vybavená kompresorovým chlazením. Kromě standarního typu LS 100 dodáváme i řadu sušáren a klimatizovaných skříní (+ vlhkost, inertní atmosféra, osvětlení) na zakázku a to včetně velkoobjemových typů ( až několik m3). Vyrábíme rovněž malé vakuové sušárny o objemu 10 l typu VD 10. Tyto jednotky jsou opatřeby válcovou komorou z nerezového plechu se sklem v předních dveřích. Ovládací skříňka standardníhoprovedení je umísněna mimo vlastní skříň sušárny na sloupcích (vlevo nebo vpravo).

Při vývoji sušáren LS byl kladen důraz přesnost teplotní regulace a zvýšenou odolnost proti korozi. Vnější plášť je tvořen ocelovým plechem, povrchově upraveným chemicky odolným práškovým emailem. Vnitřní část skříně, stejně jako poličky uvnitř jsou z nerezové oceli. Vnitřní část dveří, rovněž znerezové oceli, je přitlačovaná na okraj skříně pomocí ocelových pružin.
Lehká isolace z lisovaných skleněných vláken přispívá k nízké hmotnosti sušáren.
Ovládací prvky sušárny jsou soustředěny na předním panelu bloku elektroniky, umístěném odděleně od vyhřívaného prostoru v horní části sušárny. Měření a nastavování teploty je realizováno pomocí regulačního bloku s platinovým čidlem. Hodnoty nastavované a dosažené teploty jsou zobrazovány na LED displeji. Sušárny se dodávají ve dvou základních typových řadách, LS, s přirozeným prouděním vzduchu a LSV s vnitřním ventilátorem. Všechny sušárny lze vybavit větracím komínkem a/nebo chladicím agregátem

Sušení substrátů obsahujících vodu je zdlouhavé a energeticky náročné. V některých případech při něm dochází k podstatnému poškození sušené látky (rostliné a živočišné tkáně). Proto se stále více rozšiřuje vakuové sušení a v případě potřeby zachování vlastností půvovdní látky vakuové sušení při velmi nízkých teplotách, kdy voda nejprve zmrzne a pak sublimuje z pevné fáze (lyofilizace). Uplatnění těchto metod v měřítku malých výrobních provozů je dosud silně omezeno cenou aparatur.
V akciové společnosti Labio byly vyvinuty tyto aparatury v souvislosti s výrobou velkých kolon pro středotlakou preparativní chromatografii. Pro jejich výrobu jsou používány silnostěnné polypropylenové roury o průměru až 600 mm, které nyní našly použití i při výrobě sušáren a lyofilizátorů. Použití PP trubek vysoce odolných proti vnitřnímu podtlaku spolu se zkušenostmi z výroby klasických vakuových sušáren umožnilo vytvořit efektivní sušící zařízení v příznivou pořizovací cenou.
Sušárny válcového tvaru mohou být jak šachtového typu s policemi umístěnými nad sebou a topením v centrálním válci, na který se sada polic nasazuje. Sušárny u kterých je osa válcového pláště vodorovná jsou vyrávěny s topením integrovaným do nevyjímatelných polic sušárny (substráty se umísťují do nádob). Celek je vždy uzavřen polypropylenovým víkem se skleněným okénkem a s obvodovým těsněním. Sušící válce jsou umístěny na konstrukci z nerezových profilů spolu s ovládací skříňkou obsahující přesný regulátor teploty. Sušárny jsou opatřeny buď mechanickými nebo elektronickými jednotkami měření vakua a kulovými kohouty s připojovací armaturou na vývěvu.

Lyofilizátory jsou výhradně šachtového typu. Ve spodní části válce je umístěn trubkový kruhový výparních chlazení. Trubky jsou vedeny těsně u stěny polypropylenového válce. Sušené suvstráty jsou umístěny na kruhové patrové polici, která může být stejně jako u sušáren opatřena centrálním vytápěním. Police je posuvná ve svislém směru a sušící proces začíná zmrazením sustrátu za normální teploty a tlaku ve spodní části aparatury v těsné blízkosti chladícího výparníku. V chladící periodě je možno dosáhnout teploty až - 45 °C. Po zchlazení je police se substrátem vysunuta do horní části zařízení a z válce je odsát vzduch, případně dojde k mírnému ohřívání substrátu vestavěným topením. Voda sublimující ze zmraženého substrátu kondenzuje na chladícím výparníku a může být v průběhu sušení odstraňována.

Nabízíme také ekonomické velkoobjemové vakuové sušárny.