Produkční lyofilizátory

Laboratorní technika - Produkční lyofilizátory

Sušení substrátů obsahujících vodu je zdlouhavé a energeticky náročné. V některých případech při něm dochází k podstatnému poškození sušené látky (rostliné a živočišné tkáně). Proto se stále více rozšiřuje vakuové sušení a v případě potřeby zachování vlastností původní látky vakuové sušení při velmi nízkých teplotách, kdy voda nejprve zmrzne a pak sublimuje z pevné fáze (lyofilizace). Uplatnění těchto metod v měřítku malých výrobních provozů je dosud silně omezeno cenou aparatur.

V akciové společnosti Labio byly vyvinuty takové aparatury v souvislosti s výrobou velkých kolon pro středotlakou preparativní chromatografii. Pro jejich výrobu jsou používány silnostěnné polypropylenové roury o průměru až 600 mm, které nyní našly použití i při výrobě sušáren a lyofilizátorů. Použití PP trubek vysoce odolných proti vnitřnímu podtlaku spolu se zkušenostmi z výroby klasických vakuových sušáren umožnilo vytvořit efektivní sušící zařízení za příznivou pořizovací cenou.

Sušárny válcového tvaru mohou být šachtového typu s policemi umístěnými nad sebou a topením v centrálním válci, na který se sada polic nasazuje. Sušárny u kterých je osa válcového pláště vodorovná jsou vyrávěny s topením integrovaným do nevyjímatelných polic sušárny (substráty se umísťují do nádob). Celek je vždy uzavřen polypropylenovým víkem se skleněným okénkem a s obvodovým těsněním. Sušící válce jsou umístěny na konstrukci z nerezových profilů spolu s ovládací skříňkou obsahující přesný regulátor teploty. Sušárny jsou opatřeny buď mechanickými nebo elektronickými jednotkami měření vakua a kulovými kohouty s připojovací armaturou na vývěvu.
Lyofilizátory jsou výhradně šachtového typu. Ve spodní části válce je umístěn trubkový kruhový výparník chlazení. Trubky jsou vedeny těsně u stěny polypropylenového válce. Sušené substráty jsou umístěny na kruhové patrové polici, která může být stejně jako u sušáren opatřena centrálním vytápěním. Police je posuvná ve svislém směru a sušící proces začíná zmrazením sustrátu za normální teploty a tlaku ve spodní části aparatury v těsné blízkosti chladícího výparníku. V chladící periodě je možno dosáhnout teploty až - 45 °C. Po zchlazení je police se substrátem vysunuta do horní části zařízení a z válce je odsát vzduch, případně dojde k mírnému ohřívání substrátu vestavěným topením. Voda sublimující ze zmraženého substrátu kondenzuje na chladícím výparníku a může být v průběhu sušení odstraňována - rychlé odtávání horkými parami chladiva.

Nabízíme i "pilotní" lyofilizátory věrších rozměrů s horizontální válcovou komorou; možnost i zátkovacího zařízení.

Přestože se zaměřujeme hlavně na ekonomické aparatury s jednostupňovým chlazením (do -45°C), můžeme nabídnout teplotu kondenzátoru -72°C.